Χρόνος Παράδοσης

Στις πρωτεύουσες τον νομών της Ηπειρωτικής Ελλάδας: παράδοση την επόμενη εργάσιμη.
Στην υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα: από 1-3 εργάσιμες ημέρες.
Στην Κρήτη: από 1-3 εργάσιμες ημέρες.
Σε νησιωτικούς προορισμούς: 1-5 εργάσιμες ημέρες.